Антракс: уште еден случај е забележан во Сербина

4

Во регионот Житомир, една жена била хоспитализирана со сомнеж за антракс.

Според прес-службата на Главната дирекција на Државната про-побре служба во регионот Житомир, 35-годишен жител на селото Белка бил однесен во одделот за заразни болести на Коростенски ЦРХ со сомневање за кожна болест.

Забележано е дека жената се разболела на 1 октомври и се обратила кон докторите на 4 октомври. Според достапните информации само мажот живее со пациентот.

За да се испита случајот на болеста, беше формиран тим на специјалисти, а работата започна во фокусот на болеста. Спроведени анти-епидемиски и анти-епизоотички мерки.

"Со цел да се утврди дијагноза за време на истрагата, беше однесен биоматеријал од пациентот, а примероци од еколошки објекти (почва, вода) се користеа за лабораториски испитувања. Сега истражувањето продолжува. Ситуацијата е под контрола на главната служба на Derzhdprodzhodiv услуга во регионот Житомир ", - додадени на државата потрошувачите услуга.

Антракс е особено опасна заразна болест. Се карактеризира со интоксикација, развој на серо-хеморагично воспаление на кожата, лимфни јазли и внатрешни органи; продолжува во кожна или септичка форма.

google