Дијабетес тип 2 може да укаже на рак

291

Француски научници објавија дека дијабетесот може да биде поврзан со рак: докажано е дека луѓето кои имаат тип 2 дијабетес имаат висок ризик од онкологија.

Студиите беа спроведени во Италија. На нив присуствуваа околу еден милион луѓе со различни видови на рак.

Се покажа дека многу од нив имаат дијагностицирано дијабетес тип 2 година или неколку години пред тоа, што укажува на поврзаност помеѓу овие процеси.

Научниците забележуваат дека самиот тумор, исто така, може да ја зголеми веројатноста за развој на горенаведената болест. Затоа, тие препорачуваат на луѓето со дијабетес веднаш да бидат дијагностицирани со рак.